Program je aj prispôsobený pre ženy s diastázou, ak by si však mala akéľkovek problémy pri cvičení odporúčame cviky, ktoré ti spôsobujú problémy vynechať ale v program môžeš ďalej pokračovať.

 

Odporúčame tiež pri pochybnostiach konzultovať rozhodnutie s doktorom.