Pôrod a jeho priebeh (krok za krokom)

Ako prebieha pôrod

Pôrod nemá vždy jasný priebeh ale zvyčajne sa začína kontrakciami a pozostáva z troch fáz: fázy dilatácie, fázy vypudzovania a fázy placenty. Čas potrebný na pôrod sa u jednotlivých žien líši.

Príznaky začiatku pôrodu

Začiatok pôrodu, pôrod a spôsob akým ho ženy prežívajú je veľmi individuálny. Žiadne dva pôrody nie sú rovnaké, takže druhý pôrod môže byť iný ako prvý.

Väčšina pôrodov sa začína prirodzene (spontánne) medzi 37. a 42. gestačným týždňom.

Pôrod sa zvyčajne začína vtedy, keď sa maternica začne sťahovať, aby sa vytvorili kontrakcie ale môžete pociťovať aj iné príznaky, že sa chystáte rodiť.

Kontrakcie

Kontrakcie sú bolestivé kŕče, ktoré prichádzajú častejšie než každých 10 minút a trvajú 45-60 sekúnd.

Kontrakcie zvyčajne prichádzajú s odstupom niekoľkých minút a na začiatku trvajú krátko a s postupujúcim pôrodom sa ich frekvencia, trvanie a intenzita zvyšuje.

Väčšina žien pociťuje bolesť v podbrušku a/alebo v dolnej časti chrbta.

Stopujte si kontrakcie a zavolajte do nemocnice, keď budú pravidelné alebo s odstupom približne 5-6 minút.

Ak

  • 1. Ste od nemocnice ďaleko
  • 2. Už ste predtým rodili veľmi rýchlo
  • 3. Mali ste v predchádzajúcom tehotenstve alebo pri pôrode komplikácie
  • 4. Alebo ak máte obavy


zavolajte do nemocnice, keď sa kontrakcie začnú.

Ako prebieha pôrod

Fázy pôrodu

Keď sa pôrod začne, kontrakcie zmenia váš krčok maternice tak, že sa začne posúvať do strán aby sa uvoľnil priestor na prechod dieťaťa pôrodnými cestami.

Pôrodné cesty sa skladajú z:

  • Panva – kostená časť pôrodných ciest
  • Svaly v panve
  • Pošva – mäkká časť pôrodných ciest


Panva má lievikovitý tvar, preto sa jej veľkosť na rôznych úrovniach panvy líši. To znamená, že dieťa musí počas pôrodu vykonať niekoľko rotácií, aby sa prispôsobilo a prešlo panvou.

Tri fázy

Pôrod sa delí na tri fázy: fázu dilatácie, fázu vypudzovania a fázu placenty. Dilatačná (otváracia) fáza je najdlhšia, vypudzovacia (vytláčacia) fáza trvá 30-60 minút a placentárna fáza trvá od niekoľkých minút až do 60 minút.

Na to ako dlho trvá pôrod,majú vplyv rôzne faktory:

  • Či ste už predtým rodili alebo nie. Porod prvého dieťaťa trvá zvyčajne najdlhšie.
  • Frekvencia a účinnosť vašich kontrakcií ovplyvňujú dĺžku trvania pôrodu. Pravidelné a účinné kontrakcie sú pre dobrý priebeh pôrodu veľmi dôležité. Kontrakcie tlačia dieťa do panvy a krčok maternice sa otvára.
  • Aktívny pôrod u prvorodičiek trvá 4 až 16 hodín. U žien, ktoré už predtým rodili, trvá pôrod zvyčajne 2 až 11 hodín. Táto hodnota sa líši od ženy k žene a od pôrodu k pôrodu.

Fáza dilatácie

Je to prvá fáza pôrodu. V tejto fáze sa musí krčok maternice stiahnuť na každú stranu a otvoriť sa, aby dieťa mohlo prejsť do panvy a byť porodené.

Krčok maternice sa mení z uzavretého na 10 cm otvorený (úplne dilatovaný). Až keď je krčok maternice úplne rozšírený, môže sa dieťa porodiť.

Keď sa krčok maternice rozšíri, objaví sa krvou sfarbený vaginálny výtok. Je to znak toho, že krčok maternice sa rozširuje pod vplyvom kontrakcií a tlaku hlavičky dieťaťa.

Voda vám môže prasknúť v ktorejkoľvek fáze pôrodu, ale zvyčajne sa tak stane v aktívnej fáze dilatácie.

Latentná fáza – prvá časť dilatačnej fázy

Prvá časť dilatačnej fázy, latentná fáza, je najdlhšou fázou pôrodu. Táto fáza sa začína vtedy, keď máte pravidelné kontrakcie s odstupom menej ako 10 minút.

Kontrakcie sú na začiatku vzdialené od seba, ale postupne sa ich sila zvyšuje a prichádzajú v kratších intervaloch.

Keď je krčok maternice rozšírený približne o 4 – 5 centimetrov, pôrod prechádza do aktívnej fázy. Kontrakcie sú účinnejšie a krčok maternice sa rýchlejšie dilatuje (otvára).

Vyšetrenia

Pôrodná asistentka kontroluje priebeh pôrodu vyšetrením vášho brucha, aby zhodnotila vaše kontrakcie.

Vnútorným vyšetrením môže pôrodná asistentka skontrolovať, ako je rozšírený krčok maternice a ako je hlavička dieťaťa umiestnená v pôrodných cestách.

Nie je neobvyklé, že počas pôrodu sa vyšetrenia vykonávajú viackrát, o čom budete informovaná ešte pred ich vykonaním. Pôrodná asistentka vám tiež povie, ako váš pôrod postupuje.

Aktivita a odpočinok počas pôrodu

Počas fázy dilatácie by ste mali striedať aktivitu a odpočinok.

Pohyb a aktivita matky pomáhajú dieťaťu otáčať sa a prechádzať panvou. Väčšina žien tiež považuje kontrakcie za menej bolestivé, ak sú aktívne, ako keď ležia nehybne v posteli.

Pôrodná asistentka vám pomôže striedať pohodlné odpočinkové polohy s aktivitou.

Počas fázy dilatácie je jednou z hlavných úloh pôrodnej asistentky pomôcť vám nájsť polohy, ktoré napomáhajú prechodu vášho dieťaťa panvou a pôrodnými cestami.

V tejto fáze pôrodu pôrodná asistentka chce aby ste využili silu gravitácie a pokračovali v pohybe a zároveň uvoľnili svoje telo.

Pôrod si vyžaduje veľa energie. Preto musíte svoje telo zásobovať pitím a konzumáciou ľahkých jedál. Bude vám ponúknuté jedlo a pitie.

Fáza vypudzovania

Každú kontrakciu teraz využijete na vytlačenie dieťaťa. V kombinácii so silou kontrakcií budete svoje dieťa kontrakciu po kontrakcii tlačiť do pošvy a von.

Budete si musieť nájsť pôrodné polohy, ktoré vám umožnia tlačiť, keď príde ďalšia kontrakcia, a potom odpočívať medzi kontrakciami.

V tejto fáze pôrodu je často užitočné striedať rôzne pôrodné polohy. Pomáha to vášmu dieťaťu otáčať sa a prechádzať v panve smerom nadol.

Pôrodná asistentka vám pomôže nájsť pôrodné polohy, ktoré vám vyhovujú a pomáhajú pôrodu napredovať.

Pôrodná asistentka vám povie, ako máte tlačiť, keď sa chystáte vydať hlavičku a telo bábätka. Vy a pôrodná asistentka teraz budete musieť pracovať ako tím, aby bol pôrod pre dieťa čo najšetrnejší a aby ste sa vyhli natrhnutiu.

Pôrodná asistentka bude počas pôrodu hlavičky a telíčka dieťaťa podopierať tkanivo medzi vašou pošvou a konečníkom (perineum).

Pôrodné bolesti

Pôrodné bolesti sú spôsobené kontrakciou maternice (maternice), ktorá je veľkým svalom, čo spôsobuje natiahnutie a stlačenie vašich svalov, šliach a nervov. S postupujúcim pôrodom sa mení sila, trvanie a miesto bolesti.

Väčšina žien má medzi jednotlivými kontrakciami prestávky, počas ktorých nepociťuje žiadnu bolesť, a práve vtedy si môžete vydýchnuť a pripraviť sa na ďalšiu kontrakciu.

Keď vaše dieťa prechádza pôrodnými cestami, budete cítiť tlak na vaše telo a nervy. Tesne pred pôrodom spôsobí tlak vášho dieťaťa tlak a napätie vo vašej pošve a proti konečníku. To vyvolá silné nutkanie tlačiť.

Porodné bolesti prežívajú jednotlivé ženy veľmi odlišne.

Úľava od bolesti sa môže líšiť a nie všetky typy liekov sú dostupné vo všetkých nemocničných pôrodniciach.

O tom, čo je k dispozícii v nemocnici, v ktorej ste objednaná na pôrod, sa poraďte s pôrodnou asistentkou alebo všeobecným lekárom na predpôrodnej prehliadke.

Po narodení dieťaťa

Vaše dieťa sa narodilo, ale pôrod sa ešte neskončil. Musíte vypustiť aj pôrodné obaly (placentu a plodové obaly). Zvyčajne sa to deje krátko po narodení dieťaťa alebo približne do 60 minút. Placenta a plodové obaly sa uvoľnia z vnútra maternice.

Keď placenta odchádza, môžete cítiť slabé kontrakcie a môže sa objaviť vaginálne krvácanie. Keď placenta odíde dovnútra, musíte ju vytlačiť rovnako, ako keď ste rodili svoje dieťa. Môže to spôsobiť trochu nepohodlia, ale nebolí to.

V mieste, kde bola placenta pripojená k maternici, bude rana. Je dôležité, aby sa teraz maternica stiahla, aby sa zabránilo silnému krvácaniu.

Po pôrode vám pôrodná asistentka musí skontrolovať aj prípadné natrhnutie vo vnútri pôrodných ciest. Ak je potrebné akékoľvek trhliny zašiť, bude vám podané lokálne anestetikum.

Niť použitá na umiestnenie stehov sa sama rozpustí, takže stehy sa nemusia odstraňovať.

Hneď ako sa vaše dieťa narodí, bude vám položené do náručia. Po narodení začnú deti vyhľadávať matkin prsník. Je dôležité, aby ste s bábätkom a prípadne otcom mali pokojný spoločný čas bez akéhokoľvek rušenia.

Preto je dobré pred použitím mobilného telefónu chvíľu počkať.

Po pôrode a všetkých tých emóciách sa budete musieť upokojiť. Vaše bábätko potrebuje pokoj a vašu pozornosť, aby si našlo prsník a mohlo sa prvýkrát nakŕmiť.

Je to dôležité obdobie a nemalo by byť zbytočne rušené.

Po pôrode

Dĺžka pobytu v nemocnici po pôrode je individuálna a prispôsobuje sa potrebám matky a dieťaťa. Po cisárskom reze sú ženy zvyčajne hospitalizované 3 – 4 dni.

Pôrodná asistentka vyšetrí dieťa bezprostredne po pôrode. Počas prvých dní po pôrode vaše dieťa vyšetrí detský lekár. Je dobré, aby bol prítomný jeden z rodičov.

Počas vyšetrenia pediatrom môžete klásť otázky a upozorniť na všetky problémy, o ktorých si myslíte, že je dôležité, aby o nich pediatr vedel.

Pred odchodom domov dostanete informácie o tom, na koho a ako sa môžete obrátiť, ak by ste po návrate domov s dieťaťom potrebovali radu alebo pomoc.

Cieľom popôrodnej starostlivosti je v čo najväčšej miere ju individualizovať podľa potrieb, zdrojov a situácie každej ženy, dieťaťa a rodiny.

Postarajte sa o svoje telo

Pôrod je veľmi náročny, snažte sa preto veľa oddychovať a dať svoje telo dokopy. Ak sa začnete cítiť silnejšia odporúča sa začať s ľahkou aktivitou.

Ak sa chcete následne zbaviť nabratých kilogramov tuku počas tehotenstva odporúčame využiť aplikáciu na chudnutie pre ženy po pôrode.

Tá vam zostaví program presne na mieru a je určená priamo pre potreby mamičiek.

Zdroj: Haukeland University Hospital, Oslo